type="text/css" />

0% VAT dla szkolnictwa!

Zapraszamy szkoły do skorzystania z możliwości zakupu sprzętu komputerowego ze stawką 0% VAT.Jesteśmy firmą z doświadczeniem, która administruje wieloma pracowniami komputerowymi w placówkach oświatowych w powiecie nowodworskim. Posiadamy na swoim koncie realizacje pracowni komputerowych, ich rozbudowy, wymiany sprzętu, zarządzanie serwerami itp.
Służymy Państwu bezpłatnym doradztwem w zakresie doboru sprzętu komputerowego, jego konfiguracji, optymalizacji działania. Zamówiony sprzęt dowozimy oraz instalujemy w dowolnej placówce oświatowej.

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

 • - dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
 • - organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:

 • - jednostki centralne komputerów,
 • - serwery,
 • - monitory,
 • - zestawy komputerów stacjonarnych,
 • - drukarki,
 • - skanery,
 • - urządzenia komputerowe do pism Braille'a.
 • - urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmišcych egzemplarzach:

 • - formularz zamówienia (do pobrania w pliku PDF ),
 • - potwierdzenie zamówienia od organu prowadzącego placówkę o�wiatową,
 • - odpowiednie zaświadczenie potwierdzające istnienie instytucji oświatowej.